Spoločnost E & G Eisen - Stahl, s. r. o vznikla v roku 2008, jej činnosť je zameraná hlavne na výrobu výrobkov pre zákazníka podľa ním zadanej dokumentácie. Medzi hlavne činnosti patrí sústruženie a frézovanie. Vyrábané produkty sú charakterizované ako technicky a technologicky jednoduché a stredne ťažké strojárske výrobky. Od roku 2009 sme držiteľom certifikátu manažérstva kvality v súlade s STN EN ISO 9001:2009 v rozsahu - nakupovanie, výroba a poskytovanie služieb, výstupná kontrola a skúšanie produktu, preto sa snažím udržiavať vysokú úroveň kvality vyrábaných produktov a zabezpečiť trvalú spokojnosť zákazníkov plnením ich požiadavie. Našimi hlavnými zákazníkmi sú TATRAVAGÓNKA a. s. Poprad, TATRAVAGÓNKA a.s prevádzkareň Trebišov, ZŤS Sabinov a. s., WEP TRADING a.s., PL - PROFY spol. s. r. o. .